En Ar

معرفی معاونت

دکتر مهدی صیدی

رشته تحصیلی : دکتری علوم باغبانی - بهنژادی سبزی ها

مرتیه علمی: دانشیار

msaidi@ilam.ac.ir :پست الکترونیکی 

08459241400  : شماره تماس

 

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه ، برنامه ریزی، نظارت و اجرا بر ارائه خدمات رفاهی ( تغذیه، خوابگاه ، وام ، بیمه ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و... )، ورزشی ، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریتهای برون  واحد سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار ار تشکیلات سازمانی 5سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق وظایف محوله را عملیاتی می نماید . 


شرح وظایف کلی:

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی ( وام ، تغذیه ، خوابگاه ، بیمه ، احداث مراکز فرهنگی ، و ... ) و سایر اقشار دانشگاهی بنا بر اقتضاء  

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیتهای ورزشی و سایر اقشار دانشگاهی

- انجام امور مربوط در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره و سایر اقضار دانشگاهی

- انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی در ابعاد رفاهی ، ورزشی، درمانی و آموزشی  

-نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات ، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و هم اندیشی با مسئولین ذیربط برای اتخاذ تصمیم و اجرا  ساله نظام ، قانون 20

-حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه های دانشجویی و تاکید و اهتمام جدی بر اجرای اصول سیسته های چشم انداز برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندی یارانه ها در بخش خدمات رسانی به دانشجویان که جزء سیاستهای اصلی سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت متبوع است .  

-نظارت بر واحدهای تایعه ( مدیریت های امور دانشجویی - امور خوابگاهها - تربیت بدنی - اداره بهداشت و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی ) به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف  

-برون سپاری خدمات رفاهی ، با هدف کاهش تصدی گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاهها  

-افزایش سطح رضایتمندی اقشار محترم دانشگاه ( اساتید ، دانشجویان و کارمندان ) با ارایه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتها  

-برنامه ریزی برای اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی از طریق مدیریت تربیت بدنی ،اداره بهداشت و امور خوابگاهها و تعامل و همکاری با سایر واحدها 
 -دبیر کمیسیون موارد خاص ( با رویکرد حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه ها ، اهتمام جدی به اجتناب از اطاله فرایند آموزشی و آسیب شناسی علل ورود پرونده دانشجویان به کمیسیون  

- عضویت در شورای دانشگاه  

-عضویت در شورای فرهنگی  

-عضویت در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  

-عضویت در کمیته انضباطی دانشجویان

 -عضو اصلی کمیته استقبال از دانشجویان جدید  

-انجام ماموریت های محوله از سوی رییس یا هیات رییسه دانشگاه 
 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها