نقشه سايت         اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 
  اعضای هیات علمی
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 رتبه

 رشته

 email

 1-

عامر خیری

 استادیار

 مدیریت ورزشی

 

 2-

 نبی شمسایی

 مربی

 فیزیولوژی ورزشی

 

 3-

 شمس الدین رضایی

 استادیار

 مدیریت ورزشی

 sh.rezaei10.gmail.com

 4-

 مژگان صالحی پور

 استادیار

 

 mojgan.salehipour@yahoo.com

 5-

 سیده مریم نقیب زاده

 مربی

 فیزیولوژی ورزشی

 

 

 
 
 

  صفحات مرتبط:


 

دانشگاه ايلام - اداره تربيت بدني
 بازديد صفحه جاری:   ۱۵۱۴