En Ar

واحد ارزیابی و تندرستی

طرح پایش سلامت دانشجویان دختر و پسر از مهرماه جاری در محل مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی اداره تربیت بدنی دانشگاه ایلام آغاز گردید. در این طرح دانشجویان از لحاظ ترکیب بدنی، ارزیابی ناهنجاریها و نیز آمادگی جسمانی مورد سنجش قرار می گیرند و واطلاعاتی که از آن به طور خام گرفته می شود وارد سیستم می شود و به کمک نرم افزار تندرستی، اطلاعات آنها به صورت دسته بندی و قابل فهم در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت. به گزارش مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، جناب آقای دکتر شمسایی تاکنون نزدیک به 578 دختر و 261 پسر در طرح فوق شرکت نموده اند، با توجه به زمان امتحانات و به جهت رفاه دانشجویان طرح از تاریخ 15/11/96 ادامه می یابد و تلاش می کنیم تمامی دانشجویان مشمول طرح مورد سنجش و اریابی قرار گیرند.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه، اضافه کرد: دانشجویان ورودی جدید و همچنین دانشجویانی که در ترم جاری واحد درسی  «تربیت بدنی و ورزش» انتخاب کرده اند،  باید تا قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم به اداره تربیت بدنی (آقای زرگوشی) مراجعه نمایند  و بدیهی است دانشجویانی که نتوانند در این طرح مشارکت نمایند،  مجاز به انتخاب واحد دروس تربیت بدنی نخواهند شد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها