En Ar

شناسنامه اماکن و فضاهای ورزشی

آدرس مکان ورزشی

سال افتتاح

فضای مفید

کل فضا

نام مکان ورزشی

ردیف

محوطه دانشگاه جنب اداره تربیت بدنی

1360

1230 متر

1230=60/24×40/39

سالن ورزشی شهداء

1

محوطه دانشگاه

1373

656 متر

656=80/17×74/29

سالن تختی 1

2

محوطه دانشگاه

1379

356 متر

356=50/9×40/37

سالن تختی 2

3

محوطه دانشگاه جنب خوابگاههای دختران

1390

148 متر

148

سالن بدنسازی نشاط

4

 

 

 

 

 

 

استادیوم ورزشی دانشگاه

 

 

5

محوطه دانشگاه

1381

10650 متر

10650=71×150

زمین چمن

جنب زمین چمن

1381

2800 متر

2800=7×400

پیست دو و میدانی

جنب زمین چمن

1381

600 متر

600 متر

فضای اداری و تماشاچی

محوطه دانشگاه جنب اداره تربیت بدنی

1389

162 متر

162=9×18

زمین والیبال آسفالته

6

محوطه دانشگاه جنب اداره تربیت بدنی

1389

420 متر

420=15×28

زمین بسکتبال آسفالته

7

محوطه دانشگاه

-

420=15×28

2176 متر

استخر شنا

8

جنب اداره تربیت بدنی

-

300 متر

300 متر

سالن بدنسازی

9

جنب اداره تربیت بدنی

1395

120 متر

120 متر

مرکز مشاوره و تندرستی

10

جنب اداره تربیت بدنی

1396

25 متر

25 =5×5

اتاق شطرنج

11

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها