نقشه سايت         اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 
  نتايج مسابقات هفته خوابگاه ها در بخش دختران بهار96
 

مسابقات خوابگاهي با گلکشت و حضور 140 نفر از دانشجويان دختربه مقصد بدره آغاز گرديد.

   مسابقات پرتاب حلقه با حضور 90نفرشرکت کننده برگزار شده

6نفربرتراين مسابقات به شرح ذيل اعلام گرديدند:

1: طاهره صياديان  932231109

2: کوثر نصري     932231118

3: زهرا اماميان    941313423  

4: زهرا محمدي   922240321

5: سارا جليليان   931215105

6: شيما قرباني    931222921

 مسابقات طناب زني در مرحله اول در محدوده ي خوابگاهي با حضور158نفرشرکت کننده و مرحله دوم در زمين چمن با حضور خوابگاههاي:

الغدير 31نفر

بنت الهدي 26نفر

کوثر27نفر

انديشه 43نفر

 دور سوم31نفر که نفرات برتر مسابقه ي طناب زني خوابگاهي به شرح ذيل ميباشد:

نفر اول: حميده جويبار942213309

نفر دوم: زينب رشيدي 921222311

نفر سوم: ناديه طاهري 951286809

نفر چهارم: هايده کاکاوند951231325

نفر پنجم: زهرا اسفندياري 921220704

نفر ششم: زهرا ملکي 951230835

مسابقات داژبال با حضور 10 تيم 5نفره برگزارگرديد:

مقام اول: تيم اژدها شامل:

مهتاب کهنسال 93221313

سهيلا سانبلي 93221332

حميده جويبار 942212309

حديث بساط شير 942213305

سپيده آزاده 922214802

مقام دوم: تيم خوماني شامل:

فاطمه حاتمي952221401

محبوبه يوسفي 951140126

سارا يوسفي 951223425

افتخار ويسي 951230932

عصمت بذرافکن 921211209

مقام سوم:تيم پرسپوليس شامل:

فاطمه قبولي 931210115

پريسا صفري 931210113

نسرين سبزي زاده 952213318

فاطمه نوراني 951214827

فاطمه مرادي 951225915

 نفرات برترمسابقه  بولينگ با حضور 40نفر برگزار گرديد:

نفراول: الهام حاتمي کيا951210507

نفردوم: نسترن احمدي951325701

نفرسوم: سهيلا سانبلي932213313

نفرچهارم: ريحانه فيروزي951316402

نفرپنجم: پريسا صفري931210113

نفرششم:سارا يوسفي951223425

نتايج مسابقات هفت سنگ

مقام اول:تيم اژدها

سپيده آزاده921214802

حديث بساط شير942213305

سهيلا سانبلي932213313

مهتاب کهنسال932213321

حميده جويبار942213307

مقام دوم: تيم حافظه

توران شفيعي941220725

ستاره باغيده921211207

حافظه جويبار952213313

کبري رمضاني932213301

عصمت بذرافکن921223425

مقام سوم: تيم خوماني

سارا يوسفي951223425

محبوبه يوسفي951140126

افتخار ويسي951230932

فاطمه حاتمي942221401

بنت الهدي وزيري951182119

 


نتايج مسابقات هفته خوابگاه ها در بخش دختران  بهار96
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶  ساعت: 12:10:49عصر 

 
 
 
 

دانشگاه ايلام - اداره تربيت بدني
 بازديد صفحه جاری:   ۱۷۰