En Ar

نظام‌های رتبه‌بندی

 1. رتبه‌بندی دانشگاههای ایرانISC                                                                                                                                      راهنمای فارسی  
 2. رتبه‌بندی دانشگاهی لیدن(Leiden)                                                                                                                              راهنمای فارسی
 3. رتبه‌بندی دانشگاهی شانگهای( ARWU)                                                                                                                  راهنمای فارسی
 4. رتبه‌بندی دانشگاهی تایمز( Times Higher Education)                                                                               راهنمای فارسی
 5. رتبه‌بندی دانشگاهی کیو اس ( QS )                                                                                                                              راهنمای فارسی
 6. رتبه‌بندی دانشگاهی وبومتربکس(Webometrics)                                                                                        راهنمای فارسی
 7. رتبه‌بندی دانشگاهی سایمگو(scimago)                                                                                                                 راهنمای فارسی
 8. رتبه‌بندی دانشگاهی جهان اسلام ISC                                                                                                                       راهنمای فارسی
 9. رتبه‌بندی مرجع دانشگاههای ایرانUniref                                                                                                               راهنمای فارسی
 10. رتبه‌بندی دانشگاهی US news                                                                                                                                       راهنمای فارسی 
 11. رتبه بندی عملکرد دانشگاهها URAP                                                                                                                        راهنمای فارسی
 12. رتبه بندی دانشگاهی هییکت HEEACT                                                                                                                راهنمای فارسی
 13. رتبه بندی دانشگاهی CWUR                                                                                                                                         راهنمای فارسی
 14. رتبه‌بندی یو- مالتی رنک u- multirank                                                                                                                     راهنمای فارسی
 15. رتبه‌بندی گرین متریک green metric                                                                                                                        راهنمای فارسی
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها