En Ar

المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد وایثارگر

به اطلاع کلیه دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه می رساند باتوجه به برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد بصورت منطقه ای  وکشوری آندسته از دانشجویا ن که درهر یک از رشته های ورزشی گروهی یا انفرادی مهارت دارند جهت ثبت نام به دفتر ستاد شاهد دانشگاه مراجعه نمایند .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها