En Ar

وظایف شورا

وظایف و اختیارات شورا

1-بررسی وپایش مستمر نقاط ضعف و قوت،تهدیدات و فرصت های آموزشی

2-تهیه وتنظیم سیاست ها،خط مشی و چشم انداز آموزشی دانشکده و پیگیری مراحل تصویب،ابلاغ و اجرا و روز آمدسازی آنها

3-تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی.

4-انجام مطالعات و برنامه ریزی لازم به منظور گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی.

5-برنامه ریزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر خدمات آموزشی.

6-برنامه ریزی به منظور رفع کاستی ها و نواقص آموزشی از طریق حوزه های عملیاتی دانشگاه.

7-برنامه ریزی جهت جذب نیروی متخصص در راستای تکمیل کادر هیات علمی گروههای آموزشی.

8-انجام بررسی و مطالعات لازم جهت تهیه و پیشنهاد سیاست های آموزشی.

9-بررسی لازم به منظور تدوین و تنظیم ضوابط و استانداردهای آموزشی.

10-بررسی آیین نامه های آموزشی و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی.

11-انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها