En Ar

اعضا هیات علمی زیست شناسی

دکتر علی اصغر حاتم نیا

 • استادیار
 • کارشناسی: زیست شناسی-علوم گیاهی.ارومیه1384
 • کارشناسی ارشد: زیست شناسی-علوم گیاهی(اکولوژی-تاکسونومی)ارومیه1387
 • دکتری: زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی.ارومیه1392
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: پروتئومیکس
 • پست الکترونیک:   hatamniya60@gmail.com

 


دکتر طاهره ولدبیگی

 • دانشیار (....)
 • کارشناسی:
 • کارشناسی ارشد:
 • دکتری:
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه:
 • پست الکترونیک:

 


دکتر آرمان رستم زاد

 • استادیار
 • کارشناسی:میکروبیولوژی- میکروبیولوژی دانشگاه تهران1374
 • کارشناسی ارشد: میکروبیولوژی- پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران 1382
 • دکتری: میکروبیولوژی- میکروبیولوژی  دانشگاه اصفهان1389
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: میکروبیولوژی، سلولی مولکولی و ژنتیک مولکولی
 • پست الکترونیک: rostamzad381@yahoo.com

دکتر پریسا طهماسبی

 • استادیار
 • کارشناسی: زیست - بیوتکنولوژی
 • کارشناسی ارشد: زیست شناسی ژنتیک 
 • دکتری: زیست شناسی - ژنتیک مولکولی 
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: ژنتیک پزشکی - ژنتیک مولکولی - میکروبیولوژی
 • پست الکترونیک: p.tahmasbi@ilam.ac.ir
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها