En Ar

شورای آموزشی و پژوهشی

1-      دکتر محمود روشنی رییس دانشکده و رییس شورا، دکترای تخصصی شیمی تجزیه

2-      دکتر علی نقی پور  ، معاون آموزشی و دبیر شورا، دکترای تخصصی شیمی معدنی

3-      دکتر  لطفی شیری، مدیر گروه و عضو شورا، دکترای تخصصی شیمی آلی

4-      دکتر مهدی امیدی ، عضو شورا، دکترای  تخصصی آمار

5-      دکتر  علی اضغر حاتم نیا، عضو شورا، دکترای تخصصی  زیست شناسی

6-      دکتر  جلیل ناجی، عضو شورا، دکترای تخصصی  فیزیک

7-      دکتر  روشنک لطفی کار، عضو شورا، دکترای تخصصی ریاضی

8-      دکتر زهرا ساعدی، عضو شورا، دکترای تخصصی  شیمی معدنی

 

 

 صورت جلسات شورای آموزشی و پژوهشی:

1- صورت جلسات سال

2-صورت جلسات سال

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها