En Ar

کارشناسان دفتر

آقاي فرزاد اميدي

تحصيلات: کارشناس ارشد مديريت بازرگاني 

تلفن تماس 084-32234850 داخلي 208

پست الکترونيک: 

 

خانم ندا فتح اللهي

تحصيلات: کارشناس ارشد مديريت اجرايي

تلفن تماس 084-32234850 داخلي 208

پست الکترونيک: fathollahineda@gmail.com

 

آقاي فرشاد کاظم نژاد

تحصيلات: دکتري ترکيبيات جبري

تلفن تماس 084-32234850 داخلي 208

پست الکترونيک: kazemnejad.farshad@gmail.com

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها