دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 
 
نقشه سايت

معاونت پژوهشی و فناوری

معرفی معاون پژوهش و فناوری  

معرفی معاون پژوهش و فناوری  

شرح وظایف  

شرح وظایف  

مدیریت پژوهشی

معرفی مدیر پژوهش  

معرفی مدیر پژوهش  

شرح وظایف  

شرح وظایف  

مدیریت فناوری

معرفی مدیر  

معرفی مدیر  

شرح وظایف  

شرح وظایف  

سایت مركز رایانه  

سایت مركز رایانه  

مدیریت آزمایشگاه مركزی

فهرست تجهیزات آزمایشگاهی

مدیریت كتابخانه مركزی

معرفی مدیر كتابخانه مركزی  

معرفی مدیر كتابخانه مركزی  

شرح وظایف  

شرح وظایف  

كتابخانه مركزی  

كتابخانه مركزی  
 

پورتال كتابخانه  
 

پورتال كتابخانه  
 

نرم افزار كتابخانه  
 

نرم افزار كتابخانه  
 

میز امانات كتابخانه  
 

میز امانات كتابخانه  

پژوهشكده ها

نشریات علمی-پژوهشی دانشگاه

آیین نامه های نشریات  

آیین نامه های نشریات  

مجله علمي تخصصي مطالعات تجربی اقتصاد ایران  

مجله علمی تخصصی سیاست های اقتصادی  

مجله علمی - تخصصی علوم سبزی ها  

مجله علمی - تخصصی علوم سبزی ها  

مجله علمی - تخصصی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث  

مجله علمی تخصصی شعاع اندیشه  

مجله علمی - تخصصی بوم شناسی همزیستهای گیاهی در تولیدات زراعی  

مجله علمی - تخصصی بوم شناسی همزیستهای گیاهی در تولیدات زراعی  

همایش ها

مقررات برگزاری همایش  

مقررات برگزاری همایش  

همایش های دانشگاه  

همایش های دانشگاه  

جستجوی كتاب، مقالات و نشریات

پایگاههای فارسی  

پایگاههای فارسی  

پایگاههای لاتین  

پایگاههای لاتین  

لیست نشریات معتبر  

لیست نشریات معتبر  
 

نشریات ISI  
 

نشریات ISI  
 

نشریات ISC  
 

نشریات ISC  
 

نشریات مصوب وزارت علوم  
 

نشریات مصوب وزارت علوم  
 

نشریات مصوب وزارت بهداشت  
 

نشریات مصوب وزارت بهداشت  

مقررات و آیین نامه های پژوهشی

پیوندهای مفید

 

 

 
 

 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۵۸۱
 تعداد بازديد امروز :  ۶۶۸
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام