دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
  مدیریت فناوری شرح وظایف
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 
وظايف مدير فناوري:
-     پشتیبانی سیستم های کاربردی رایانه ای دانشگاه
-     تحلیل طراحی و پیاده سازی شبکه های داخلی دانشگاه و نحوه اتصال آن به خارج
-     مدیریت شبکه های رایانه ای دانشگاه
-     مسئولیت هماهنگی در امور دیتای دانشگاه
-     پشتیبانی سخت افزاری سیستم های رایانه ای دانشگاه
- مشاوره فنی در امر خرید تجهیزات رایانه ای و نرم افزارهای مختلف دانشگاه
-     انجام امور محوله از سوی شورای انفورماتیک دانشگاه
-     جمع آوری اطلاعات لازم از دانشکده های مختلف دانشگاه
 
 
 

  صفحات مرتبط:


 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۲۱۱
 تعداد بازديد امروز :  ۶۷۲
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام