دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
  مدیریت پژوهشی شرح وظایف
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 
وظايف مدير پژوهشي:
- تنظيم برنامه‏هاى پژوهشى دانشگاه در قالب سياست ها و خط مشى‏هاى مصوب 
- اتخاذ تصميم در مورد برنامه‏هاى پژوهشى و تسليم‏نظرهاى اصلاحى به مقامات ذى ربط 
- انجام بررسي هاى لازم در مورد تغيير و يا توسعه برنامه‏هاى تحقيقاتى و پژوهشى و تطبيق آن بانيازهاى كشور 
- اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نياز واحدهاى پژوهشى دانشگاه 
- تعبير و تفسير خط مشى‏هاى تعيين شده در مورد تحقيقات و ارائه راهنمايى لازم به واحدهاى‏ذى‏ربط 
- تهيه گزارش هاى لازم جهت طرح در شوراى آموزشی و پژوهشى 
- انجام ساير امور محول شده در چارچوب وظايف
 
 
 

  صفحات مرتبط:


 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۳۰۲
 تعداد بازديد امروز :  ۷۵۲
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام