دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
  موافقت هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار نشريه علوم سبزي‌ها
 

در آخرين جلسه هيأت نظارت بر مطبوعات، نشريه علوم سبزي ها مورد بررسي قرار گرفت و هيات نظارت با انتشار اين نشريه موافقت نمود.
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۲ شهريور ۱۳۹۲  ساعت: 12:17:38عصر 

 
 
 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۰۲۴
 تعداد بازديد امروز :  ۶۵۹
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام