دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
  تأسيس گروه پژوهشي پاتوبيولوژي دامپزشکي در دانشگاه ايلام
 

شوراي گسترش آموزش عالي با تأسيس گروه پژوهشي پاتوبيولوژي دامپزشکي در دانشگاه ايلام موافقت کرد.
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۲ شهريور ۱۳۹۲  ساعت: 12:12:57عصر 

 
 
 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۰۱۴
 تعداد بازديد امروز :  ۹۹۷
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام