En Ar

کارشناسان

يوسف زيني وند 

 معاون نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت 

رايانامهy.zeinivand@ilam.ac.ir

تلفن: 59241110-084داخلي 110

 

حمزه زنگنه

کارشناس نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت 

رايانامه: h.zangeneh@ilam.ac.ir

تلفن: 59241110-084 داخلي 110

 

 

زهرا  قبادي

کارشناس نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت 

رايانامه:

تلفن: 59241110-084 داخلي 110

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها