En Ar

دایره صدور کارت

صدور و تعویض کارت شناسایی اعضاء هیات علمی و کارمندان و نیز صدور مجوزهای تردد خودرو به داخل محوطه دانشگاه به عهده مدیریت حراست دانشگاه می باشد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها