نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
 
 
نقشه سايت

صفحه اصلی دانشگاه

معرفی

معرفی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

معرفی معاونت  

ارتباط با معاونت  

مدیر امور اداری

معرفی  

اداره کارگزینی و رفاه  

اداره تدارکات و نقلیه  
 

معرفی  
 

امور تدارکات و کارپردازی  
 

امور نقلیه و خدمات  
 

امور انبارداری  

دبیرخانه مرکزی  
 

معرفی  

اتوماسیون اداری  
 

معرفی  
 

راهنمای سامانه ها  

مرکز مخابرات دانشگاه  
 

معرفی  

فضای سبز  
 

معرفی  

نامه ها،اطلاعیه ها، بخشنامه ها و فرم ها  

مدیر امور مالی

گالری تصاویر

کارکنان

 

 

 
 

 

 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۸۱۷
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۶۰
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام