نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
  کارکنان
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 
مدیر امور اداری     جهانبخش خورانی حیدری  
معاون امور اداری     غفار صالحی  
رییس اداره کارگزینی و رفاه   پروین پنجستون  
کارگزین غیر هیات علمی      
کارگزین رفاه و بیمه    خدیجه محمدی  
مسئول تدارکات و خدمات     بهروز درویشی  
کارپردازان     کوروش محسنی-- محمد غلامی- غلام فتح الهی-- - لطفعلی سجادیان-                   احمد جعفری زفره  
مسئول خدمات و نقلیه     علیرضا خبازی  
مسئول انبار     علی دارابی  
انباردار      
 مخابرات      احمد نیازی  
 مسئول فضای سبز      سجاد فتاحی  
 اتوماسیون اداری     محمد کسعلی  
 مسئول دبیرخانه     هدی بالوی  
 دبیرخانه مرکزی      هدی بالوی- منیره رستمی- احمد صلاحی- سمیه عزیزیان پور-  
 مهمانسرای تهران      سید هادی میرشفیعی- علی محمد گودرزی  
  مهمانسرای شمال      هوشنگ عبدالهی  
مهمانسرای ایلام      زارعی  
     
     

 


 فایلهای مرتبط:
 فایل اول
 
 
 

  صفحات مرتبط:


 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۴۸۷
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۷۳
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام