نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
  کارکنان
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 
مدیر امور اداری     جهانبخش خورانی حیدری  
معاون امور اداری       
رییس اداره کارگزینی و رفاه     اسماعیل شیری  
کارگزین غیر هیات علمی     پروین پنجستونی  
کارگزین رفاه و بیمه     فرزاد امیدی  
مسئول تدارکات و خدمات     غفار صالحی  
کارپردازان     کوروش محسنی-جواد رضایی- محمد غلامی- غلام فتح الهی-علی جمالوندی- علی حاتمی- لطفعلی سجادیان-                   احمد جعفری زفره  
مسئول خدمات و نقلیه     منوچهر پورکاظم  
مسئول انبار     علی محمد امیدی  
انباردار      جعفر علیزاده  
 مخابرات      احمد نیازی  
 مسئول فضای سبز      سعداله اکبری  
 اتوماسیون اداری      مریم صفایی  
 مسئول دبیرخانه      شهلا جعفریان  
 دبیرخانه مرکزی      هدی بالوی- منیره رستمی- احمد صلاحی- سمیه عزیزیان پور-  
 مهمانسرای تهران      سید هادی میرشفیعی- علی محمد گودرزی  
  مهمانسرای شمال      هوشنگ عبدالهی  
مهمانسرای ایلام      زارعی  
     
     

 


 فایلهای مرتبط:
 فایل اول
 
 
 

  صفحات مرتبط:


 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۴۳۷
 تعداد بازديد امروز :  ۸۲۰
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام