نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
  اداره تدارکات و نقلیه معرفی
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 

           نام و نام خانوادگی:غفار صالحی   

 مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی   

  salehi.ghafar@yahoo.com: پست الکترونیک   

   تلفن:32234862-084   داخلی 332   

شرح وظایف   

   

 

 
 
 

  صفحات مرتبط:


 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۰۱۳
 تعداد بازديد امروز :  ۶۹۵
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام