نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
  مدیر امور اداری معرفی
ذخيره در قالب MS Word  ذخيره در قالب صفحه وب ذخيره در قالب MS Excel
 

   نام و نام خانوادگی:جهانبخش خورانی حیدری   

   مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد علوم اجتماعی(انسان شناسی   

   پست الکترونیکی:khorani2004@yahoo.com   

   تلفن:32221635-084   

 شرح وظایف

   
 
 
 

  صفحات مرتبط:


 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۴۹۰
 تعداد بازديد امروز :  ۶۷۸
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام