En Ar

معاون امور اداری

آقای غفار صالحی

  • کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک 
  • تلفن محل کار: 084-59241303
  • salehi.ghafar@yahoo.com Email: 
  • معاون مدیر اموراداری و پشتیبانی 
  • رئیس کمیته شهرداری   
 

 

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها