نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
  تعطيلات تابستان
 

قابل توجه کليه واحدها

 به استناد يکصد و بيست و دومين صورتجلسه هيات رييسه محترم دانشگاه، زمان مرخصي تابستان از تاريخ 25 تير تا 30 مرداد اعلام مي گردد. از آنجا که مرخصي اعضاء غير مدير ( هيات علمي، کارکنان) قابل ذخيره نمي باشد، لذا همکاران گرامي ضمن استفاده حداکثري از مرخصي خود در ايام تابستان، درخواست مرخصي را به ماههاي پاياني سال موکول ننمايند.

امور اداري و پشتيباني

 


تعطيلات تابستان
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۶ تير ۱۳۹۴  ساعت: 9:13:00صبح 

 
 
 
 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۶۶۰
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۱۹
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام