نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
  اطلاعيه شيوه نامه ارتقاء
 

قابل توجه کارکنان رسمي و پيماني

  با توجه به تصويب شيوه نامه ارتقاء رتبه اعضاي غير هيات علمي موضوع ماده23 پيوست شماره 2 دستورالعمل اجرايي به اطلاع ميرساند، همکاراني که شرايط ارتقاء رتبه دارند جهت دريافت فرم شماره يک به صفحه کارگزيني اعضاي غير هيات علمي(فرم ها) مراجعه و نسبت به تکميل و تحويل مدارک به اداره کارگزيني و رفاه اقدام نمايند.

امور اداري و پشتيباني


اطلاعيه شيوه نامه ارتقاء
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۲۶ اسفند ۱۳۹۳  ساعت: 4:30:50عصر 

 
 
 
 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۸۴۴
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۶۴
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام