نقشه سايت روابط عمومی دانشکده ها معاونت ها صفحه اصلی  
  اطلاعيه ارزيابي
 

اطلاعيه

به اطلاع کليه همکاران رسمي، پيماني و قرارداد معين مي رساند براي مشاهده فرم هاي ارزيابي سال 93 خود به صفحه کارگزيني اعضاي غير هيأت علمي (فرم ها) مراجعه و پس از تکميل آن تا تاريخ 31/01/94 به اداره کارگزيني و رفاه تحويل نمايند. توضيح اينکه بعد از تاريخ ذکر شده فرم تکميلي تحويل گرفته نمي شود 

مدير امور اداري و پشتيباني


اطلاعيه ارزيابي
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۲۶ اسفند ۱۳۹۳  ساعت: 1:14:42عصر 

 
 
 
 
 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۰۷۸
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۵۹
 

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ايلام