En Ar

اطلاعیه ارزیابی

اطلاعیه

به اطلاع کلیه همکاران رسمی، پیمانی و قرارداد معین می رساند برای مشاهده فرم های ارزیابی سال 93 خود به صفحه کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی (فرم ها) مراجعه و پس از تکمیل آن تا تاریخ 31/01/94 به اداره کارگزینی و رفاه تحویل نمایند. توضیح اینکه بعد از تاریخ ذکر شده فرم تکمیلی تحویل گرفته نمی شود 

مدیر امور اداری و پشتیبانی

اطلاعيه ارزيابي
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها