En Ar

عدم ارسال نامه ها بصورت دستی

قابل توجه کلیه واحدهای دانشگاه

با توجه به راه اندازی دبیرخانه الکترونیکی، مقرر فرمایید از ارسال و دریافت نامه ها به صورت دستی خودداری و از این تاریخ به هیچ نامه ای به صورت غیر الکترونیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

عدم ارسال نامه ها بصورت دستي
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها