En Ar

اعضای هیأت علمی

دکتر محمود عدالتي(گروه عمران)

استاديار

دکتر جمال خداکرمي(گروه معماري)

دانشيار

دکتر نازنين نصرالهي(گروه معماري)

دانشيار

دکتر ابراهيم ولدي(گروه عمران)

استاديار

 

دکتر حجت شيخي( گروه معماري)

استاديار

دکتر مظفر بگ محمدي(گروه کامپيوتر)

دانشيار

دکتر مجتبي کرمي(گروه کامپيوتر)

استاديار

دکتر سيد حسين حسيني(گروه شيمي)

دانشيار

دکتر مسعود صيدي(گروه کامپيوتر)

استاديار

دکتر امين مرادخاني(گروه برق)

استاديار

دکتر عبدالحميد عزيزي(گروه مکانيک)

استاديار

دکتر مسعود باقلاني(گروه برق)

دانشيار

مهندس عليرضا عباس زاده(گروه عمران)

مربي

دکتر حمزه صالحي پور (گروه مکانيک)

استاديار

دکتر محمد تنهايي (گروه کامپيوتر)

استاديار

دکتر بهروز بياتي (گروه شيمي)

استاديار

دکتر سعيد دانيالي (گروه برق)

استاديار

مهندس مرجان تنظيفي (گروه شيمي)

مربي

دکتر توان کيخاوني (گروه شيمي)

استاديار

دکتر رحمت اعظمي (گروه برق)

استاديار

 

مهندس علي اصغر بگ محمدي(گروه معماري)

مربي

مهندس توران احمدي (گروه معماري)

مربي

مهندس صباح دانيار (گروه برق)

مربي

مهندس ولي الله طلايي زاده (گروه برق)

مربي

     

دکتر همايون شاوردي (گروه عمران)

استاد يار

مهندس مهدي احمدي (گروه عمران)

مربي

دکتر نسرين بخشايش اقبالي(گروه عمران)

استاديار

مهندس سعيد طولابي(گروه عمران)

مربي

 

مهندس محمد ملکي (گروه عمران)

مربي

دکتر مجيد وليزاده (گروه برق)

استاديار

دکتر محمدرضا ولي زاده (گروه کامپيوتر)

استاديار

دکتر محسن منصوري (گروه شيمي)

استاديار

دکتر رضا منصوري (گروه معماري)

استاديار

دکترجعفر اووسي

(گروه برق)

استاديار

دکتر محمد سلاورزي زاده

(گروه معماري )

استاديار 

دکتر ياسر احمدي

(گروه مهندسي نفت )

استاديار 

       
       

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها