En Ar

اعضای هیأت علمی

دکتر محمود عدالتی(گروه عمران)

استادیار

دکتر جمال خداکرمی(گروه معماری)

دانشیار

دکتر نازنین نصرالهی(گروه معماری)

دانشیار

دکتر ابراهیم ولدی(گروه عمران)

استادیار

 

دکتر حجت شیخی( گروه معماری)

استادیار

دکتر مظفر بگ محمدی(گروه کامپیوتر)

دانشیار

دکتر مجتبی کرمی(گروه کامپیوتر)

استادیار

دکتر سید حسین حسینی(گروه شیمی)

دانشیار

دکتر مسعود صیدی(گروه کامپیوتر)

استادیار

دکتر امین مرادخانی(گروه برق)

استادیار

دکتر عبدالحمید عزیزی(گروه مکانیک)

استادیار

دکتر مسعود باقلانی(گروه برق)

دانشیار

مهندس علیرضا عباس زاده(گروه عمران)

مربی

دکتر حمزه صالحی پور (گروه مکانیک)

استادیار

دکتر محمد تنهایی (گروه کامپیوتر)

استادیار

دکتر بهروز بیاتی (گروه شیمی)

استادیار

دکتر سعید دانیالی (گروه برق)

استادیار

مهندس مرجان تنظیفی (گروه شیمی)

مربی

دکتر توان کیخاونی (گروه شیمی)

استادیار

دکتر رحمت اعظمی (گروه برق)

استادیار

 

مهندس علی اصغر بگ محمدی(گروه معماری)

مربی

مهندس توران احمدی (گروه معماری)

مربی

مهندس صباح دانیار (گروه برق)

مربی

مهندس ولی الله طلایی زاده (گروه برق)

مربی

     

دکتر همایون شاوردی (گروه عمران)

استاد یار

مهندس مهدی احمدی (گروه عمران)

مربی

دکتر نسرین بخشایش اقبالی(گروه عمران)

استادیار

مهندس سعید طولابی(گروه عمران)

مربی

 

مهندس محمد ملکی (گروه عمران)

مربی

دکتر مجید ولیزاده (گروه برق)

استادیار

دکتر محمدرضا ولی زاده (گروه کامپیوتر)

استادیار

دکتر محسن منصوری (گروه شیمی)

استادیار

دکتر رضا منصوری (گروه معماری)

استادیار

دکترجعفر اووسی

(گروه برق)

استادیار

دکتر محمد سلاورزی زاده

(گروه معماری )

استادیار 

دکتر یاسر احمدی

(گروه مهندسی نفت )

استادیار 

       
       

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها