En Ar

امور آموزشی

فرمها: لينک را کپي کرده و در مرورگر قرار دهيد.

1-دروس عمومي مورد نياز جهت فارغ التحصيلي

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1400/6514001123-دروس-عمومي-مورد-نياز-جهت-فارغ-التحصيلي.docx

2-جديدفرم معرفـــي به استاد

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1400/6514001125-1.doc

3-فرم معادل سازي دروس زياد

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1400/6514001125-4.doc

4-فرم حذف و اضافه دستي

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1400/6514001125-5.docx

5-فرم معادل سازي

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1400/6514001125-2.doc

6-درخواست درس شبانه

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1400/6514001123-درخواست-درس-شبانه1.docx

7-فرم کارآموزي

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1400/6514001217-karamozi.pdf

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها