En Ar

درباره دانشکده

دانشکده فني مهندسي

دانشکده فني و مهندسي 
گروه آموزشي  رشته /گرايش  کارشناسي  کارشناسي ارشد دکتري معرفي گروه و اعضا هيات علمي
گروه برق  مهندسي برق    *     معرفي گروه اعضا هيات علمي
مهندسي انرژي هاي تجدبد پذير   *  

 

 گروه معماري 

مهندسي معماري  * *  

 

معرفي گروه اعضا هيات علمي

معماري و انرژي   *  
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - آمايش شهري   *  
گروه کامپيوتر  مهندسي کامپيوتر -نرم افزار *     معرفي گروه اعضا هيات علمي
مهندسي کامپيوتر - الگوريتم ها و محاسبات    *  

 

گروه شيمي 

مهندسي شيمي  *    

 

معرفي گروه اعضا هيات علمي

 نفت - نفت  *    
مهندسي شيمي - فرايندهاي جدا سازي    *  
گروه عمران  مهندسي عمران  *     معرفي گروه اعضا هيات علمي
مهندسي عمران - سازه    *  
گروه مکانيک  مهندسي مکانيک  *     معرفي گروه اعضا هيات علمي
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها