En Ar

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگي: محسن منصوري 

 مرتبه-رشته: دانشيار -مهندسي شيمي 

داخلي: 766

پست الکترونيکي: m.mansouri@ilam.ac.ir 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها