En Ar

معاونت پژوهشی

دکتر سعيد دانيالي (گروه برق)

استاديار

09183440093

s.danyali@ilam.ac.ir

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها