En Ar

تعيين ظرفيت پروژه کارشناسي اساتيد گروه مهندسي کامپيوتر

در جلسه گروه مهندسي کامپيوتر  مورخه 96/12/7 ظرفيت پروژه کارشناسي گروه مهندسي کامپيوتر به صورت زير تعيين شد:

1- دکتر مجتي کرمي                  14  دانشجو

2- دکتر مظفر بگ محمدي           7  دانشجو

3- دکتر محمدرضا ولي زاده          7 دانشجو

4- دکتر مسعود صيدي                4 دانشجو

5- دکتر محمد تنهايي                  6 دانشجو 

تعيين ظرفيت پروژه کارشناسي اساتيد گروه مهندسي کامپيوتر
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها