En Ar

چاپ کتاب با عنوان "کنترل فرکانس در سيستم هاي قدرت" توسط دکتر جعفر طاووسي

چاپ کتاب با عنوان"کنترل فرکانس در سيستم هاي قدرت" توسط دکتر جعفر طاووسي را به ايشان تبريک گفته و موفقيت بيش از پيش ايشان را خواهانيم.

چکيده:

برق مصرفي شهري در نيروگاههاي عظيم توليد وتوسط شبکه انتقال که داراي ترانس­هاي تقويت وتضعيف ولتاژ بوده با طي مسافت طولاني به مصرف کننده ها مي رسد که در اين روند عوامل بسياري اعم از رعد و برق ، افت ولتاژ ، تنوع نوع بار مصرفي و... بر روي کيفيت برق تاثير گذاشته و در اکثر مواقع ، برق شهري که به مصرف کننده ها مي­رسد داراي نوسانات و اعوجاج مي باشد. جهت رفع اين مشکل ابتدا بهتر است نوع اعوجاج و نوسانات برق شهر و نوع مشکلاتي که بوجود مي­آيد را شناسايي کرد.

انواع پارازيت­هاي موجود در برق شهر و نوع مشکلاتي که مي­تواند براي دستگاه­هاي برقي بوجود آورد عبارتند از: رعد وبرق ، اشکال در سوئيچ­هاي نقل وانتقال و اشکالات در سوئيچينگ Oscillatory و Impulsive که باعث نوسانات ولتاژ ناگهاني مي­شود. پايين آمدن مقدار دامنه ولتاژ بر اثر استارت همزمان مصرف کننده و يا خطا در عملکرد قطعات ، تغييرات در بار مصرفي و ولتاژ بالا، بالا رفتن مقدار دامنه ولتاژ براثر خطا در عملکرد قطعات، تغييرات در بار مصرفي، بوجود آمدن اعواجاج و بهم ريختن شکل موج برق در اثر نقص در يکسو کننده­ها و منبع تغذيه بار الکتريکي غيرخطي و کنترل سيگنال­ها و مبدل­هاي فرکانس، موتورهاي القايي، سرعت متغير درايوها، قوس دستگاههاي جوش و چشمک زدن ديمر و عملکرد متناسب بار مصرفي و تجهيزات. مشکلات فوق الذکر در برق شهر مي تواند آسيبهاي بسيار جدي به مصرف کننده، علي الخصوص مصرف کننده هاي حساس و دستگاههاي آزمايشگاهي و تشخيص طبي برساند و براي جلوگيري از مشکلات ذکر شده بايد فرکانس برق شهر به درستي و دقيق کنترل شود.

چاپ کتاب با عنوان چاپ کتاب با عنوان
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها