En Ar

ثبت و گرنت شدن اختراع دکتر عبدالحمید عزیزی

جناب آقای دکتر عبدالحمید عزیزی

عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

ثبت و گرنت شدن اختراع شما با عنوان:

Rotational Abrasive Micro/Nano Finishing

در سازمان اختراعات آمریکا(USPTO)، به عنوان کیفی ترین مرجع ارزیابی اختراعات را  به شما و دانشگاه ایلام تبریک گفته و توفیق بیش از پیشتان را آرزومندیم.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها