En Ar

فرمهای درخواست آنالیز

دستگاه BET                                                     دستگاه GC                                                               دستگاه UV                                                 دستگاهSTA                                                

دستگاه HPLC                                               دستگاه جذب اتمی                                                دستگاه FTIR                                               بافت شناسی                                               

دستگاه IC                                                           دستگاه PCR                                                          دستگاه اتوآنالیزور                                         دستگاه الایزا ریدر

دستگاه الکتروفورز و ژل داک                 دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار                       دستگاه سل کانتر                                          دستگاه فریز درایر 

دستگاه نانو دراپ                              

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها