En Ar

بازدید های گروهی

قابل توجه کليه مراکز آموزشي، پژوهشي، تحقيقاتي و صنعتي:

روند بازديد هاي عمومي_ تخصصی  از آزمايشگاه مرکزي به شرح ذيل مي باشد.

  • ارائه درخواست کتبي از سوي مرکز متقاضي به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه.
  • بررسی درخواست و اخذ موافقت مديريت آزمايشگاه مرکزي.
  • اطلاع رساني به مرکز متقاضي جهت انجام امور اداری لازم و تعيين زمان بازديد.

 بازديدها در دو صورت انجام می گیرد:

 بازديد عمومی کل آزمايشگاه حداکثر يک ساعت

-  بازديد تخصصی کل آزمایشگاه حداکثر 2 ساعت

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها