En Ar

اهداف آزمایشگاه

- تجمع دستگاهها در حد امکان در یک مکان تخصصی؛

- فراهم ساختن زمینه و بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی

- تأمین امکان استفاده اعضا هیأت علمی از دستگاهها طبق ضوابط آزمایشگاه مرکزی؛

- نگهداری از دستگاهها توسط کادری مجرب، آموزش دیده و متخصص؛

- برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی و تخصصی برای کار با دستگاهها؛

- ایجاد ارتباط بین آزمایشگاه های داخل و خارج دانشگاه به منظور ارائه خدمات متقابل

- ارائه فضای مناسب آزمایشگاهی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی برای محققین داخل و یا خارج دانشگاه؛

- ارائه خدمت و سرویس دهی به مراجعین خارج از دانشگاه؛

-جذب دستگاههای خراب، دارای مشکل اپراتوری و  (بدون استفاده) و در صورت امکان بهره برداری از آنها؛

- گسترش امکانات دستگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی استان ایلام و استانهای مجاور؛

- عدم خرید دستگاهها بصورت مـوازی و فراهم آوردن امکان خرید دستگاههای ضروری تر و مورد نیاز در استان ایلام  

-  جـذب منابع مالی از طریق سرویس دهی گسترده و فراگیر؛

- اطلاع رسانی از وضعیت تجهیزات موجود از طریق ایجاد فایلهای اطلاعاتی به منظوراستفاده بهینه از تجهیزات و بهینه سازی خرید تجهیزات در دانشگاه ، ساماندهی (تجهیز و تکمیل و فعال سازی ) تجهیزات و دستگاههای دانشگاه

-  آموزش نیروی انسانی کارآمد در آ زمایشگاه و بکارگیری آنها بعنوان نیروی انسانی ثابت با رعایت شئونات اجتماعی و نظام خدمتی ویژه؛

- ایجاد واحدهای تعمیر ونگهداری تخصصی تجهیزات دردانشگاه ؛

- شکل دهی وایجاد شبکه آزمایشگاهی در سطح دانشگاه؛

- تسهیل در بهره برداری بهینه از آزمایشگاهها وکارگاههای موجود در دانشگاه؛

- رفع نیاز مندیهای مالی آزمایشگاهها وکارگاههای شبکه آزمایشگاهی دانشگاه از طریق درآمدزدایی(منطبق با تعرفه های مصوب دانشگاه )؛

- خرید وسفارش دستگاهها و تجهیزات جدیدبرای آزمایشگاه مرکزی براساس نیاز محورهای پژوهشی دانشگاه، نیاز صنعت منطقه، کمبود دستگاه در منطقه ومیزان کارآیی دستگاه ؛

- استفاده بهینه از سرمایه های آزمایشگاهی موجود در دانشگاه .

در راستای سرویس دهی بهتر و فعال تر آزمایشگاه مرکزی، تأمین برخی دستگاه های ضروری که هم اکنون در استان ایلام و استانهای مجاور کمتر بطور فعال استفاده میشوند، پیش بینی شده است.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها