En Ar

وظایف شورا

1ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های آموزشی

2ـ همکاری با معاون آموزشی دانشگاه به منظور فراهم کردن زمینه اجرای مصوبات مربوطه

3ـ برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری گروههای آموزشی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن

4ـ نظارت و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران گروههای آموزشی در هر نیمسال تحصیلی

5ـ ابلاغ سرفصل های مصوب وزارت علوم به گروههای ذیربط و نظارت در جهت تطبیق جزوه ها با سرفصلهای مربوطه

6ـ پیگیری و اقدام لازم درباره موارد ابلاغی شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به این شورا

7ـ بررسی و پیگیری پیشنهادات واصله در خصوص اخذ مجوز برای راه اندازی رشته های جدید یا بین رشته ای

8ـ بررسی پیشنهادات و نظرات گروههای آموزشی مربوطه در خصوص ظرفیت پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی و تلاش در جهت گسترش آن

9ـ پیگیری درخواست های گروههای آموزشی در زمینه های مختلف آموزشی

10 ـ بررسی تایید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه

11ـ اهتمام در جهت ارتقاء و بهبود فعالیتهای آموزشی دانشکده با همکاری گروههای آموزشی ذیربط

12ـ انجام سایر امور محوله از سوی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها