En Ar

کارشناسان

 • آقای کرمرضا رستمی
 • سمت: مدیر امور عمومی دانشکده
 • تلفن محل کار:08459241603 داخلی 603

 


 • خانم شهلا جعفریان
 • سمت:مسئول دبیرخانه و تولید محتوای سایت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • تلفن محل کار: 08459241610 داخلی 610

 


 • آقای یدالله محمدنیاکان
 • سمت: مسئول امور دفتری
 • تلفن محل کار: 08459241601 داخلی 601

 


 • آقای عبدالعظیم احمدی مقدم
 • سمت: کارشناس گروههای آموزشی
 • تلفن محل کار: داخلی 08459241629 داخلی 629

 


 • آقای طالب هاشمی
 • سمت: مسئول اداره آموزش
 • تلفن محل کار:08459241608 داخلی 608

 


 •  آقای محسن شیروندی
 • سمت: کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی
 • تلفن محل کار:08459241608 داخلی 608

 


 •  آقای یاور پیری
 • سمت:کارشناس آموزش
 • تلفن محل کار:08459241607 داخلی 607

 


 • خانم زهرا زلفی
 • سمت: کارشناس آموزش
 • تلفن محل کار:08459241607 داخلی 607

 


 • خانم زینب بیرانوند
 • سمت: کارشناس آموزش
 • تلفن محل کار:08459241607 داخلی 607

 


 • خانم مروارید کولابندی
 • سمت: خدماتی
 • تلفن محل کار:08459241607

 


 • آقای علی اصغر فتح الهی
 • سمت: خدماتی
 • تلفن محل کار:08459241601

 


 • آقای قباد دوستیان
 • سمت: خدماتی
 • تلفن محل کار:08459241608

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها