En Ar

تاریخ دفاعیه

 مقطع دکترا
فارسي
         
         
         
زبان
         
         
         
         
کارشناسي ارشد
رشته زبان
         
         
         
         
رشته مديريت
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
رشته اقتصاد
         
         
         
رشته تاريخ
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مقطع دکترا
فارسي
سعيد مهدوي فر فرهنگنامه تحليلي پشتوانه‌ي فرهنگي ديوان خاقاني دکتر شوهاني 27 شهريور1397 10
علي محمد سهراب نژاد بازتاب سرمايه اجتماعي در گلستان و بوستان سعدي دکتر گراوند 19 تير 1396 10
رحيم هادي انداب جديدي تصحيح انتقادي ديوان فطرت مشهدي دکتر ذبيحي 27 شهريور 1395 12 ـ 9
زبان
علي منصوري نژاد رابطه بين فيزيولوژي و سلامت رواني معلمان زبان دکتر علي اکبري 12دي 1396 10
خليل تازيک تقسيم بندي مفاهيم تحقيقاتي و روشهاي تحقيق در زبان شناسي کاربردي دکتر خاني 12 دي 1396 12
حسن طرلاني علي آبادي مطالعه جايگاه مهارت نوشتاري در کتابهاي زبان انگليسي دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي در ايران دکتر علي اکبري 15 شهريور 1396 11
عليرضا ميرزايي کاوشي روايتي در فرايند هويت انگاري معلمان زبان انگليسي دکتر علي اکبري 31تير1396  
کارشناسي ارشد
رشته زبان
احمد نجفي بررسي رويکرد ارتباطي زبان انگليسي در تئوري و عمل در دبيرستان هاي ايلام دکتر سمايي 24 شهريور1397 13
مرضيه قاسمي بررسي تکيه و ساخت وزني در زبان کردي ايلامي در چارچوب نظريه‌ي وزني هيز دکتر افشار 26 شهريور1397 11/30
سروش زارعي بررسي افعال مرکب و پيشوندي در زبان کردي، گويش کلهري با تکيه بر آثار ادبي معاصر دکتر افشار 26 شهريور 1397 13/30
ليلا نظري تضادهاي بين فرهنگي در استفاده از شبکه هاي اجتماعي در زمان آموزان ايراني دکتر خاني 31 شهريور1397 12
رشته مديريت
پري شجاعيان تأثير زيباشناسي بر رفتار مصرف کنندگان پوشاک شهر شيراز دکتر پوراشرف 17 شهريور 97  
رابعه قره جه طراحي الگوي مديريت بودجه در دستگاههاي اجرايي استان ايلام (مورد مطالعه شهر ايلام) دکتر محمدي 20 شهريور1397 11
يوسف رنجبر بررسي تأثير مهارت هاي بازاريابي الکترونيک مديران بر تمايل شرکت هاي کوچک و متوسط در پيوستن به شبکه با توجه به نقش تعديلگر قابليت هاي شبکه (مورد مطالعه شرکت هاي شهرک صنعتي ايلام) دکتر پوراشرف 21 شهريور 1397 11
راضيه دهنوي بررسي تأثير اصول اخلاقي بازاريابي بر کيفيت ارتباط سازمان و مشتري و عملکرد مشتريان (مورد مطالعه: شعب بيمه ايران شهرستان دورود) دکتر پوراشرف 21 شهريور1397 11/30
بسعاد مطوري تأثير مسئوليت اجتمماعي بر اهميت مال شرکت هاي کوچک و متوسط با ميانجي عملکردهاي مالي (مورد مطالعه شهرستان خرمشهر) دکتر محمدي 21 شهريور 1397 14
زهرا رضايي امکان سنجي استقرار بودجه ريزي مشارکتي در دانشگاه ايلام دکتر محمدي 21 شهريور1397 15
فريبا زنگنه پديدار شناسي حسادت بازمانده در فرآيند ارتقاء شغلي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي دولتي (مورد مطالعه : اساتيد پيماني مشروط دانشگاه ايلام) دکتر ياسيني 21 شهريور1397 16
سيده هما حسيني ظفرآبادي بررسي تاثير سرمايه فکري و توانمندسازي روانشناختي بر ارتقاء يادگيري سازماني کارکنان دانشگاه ايلام دکتر تابان 24 شهريور 1397 8
سعيد محمدي طراحي الگوي مديريت استعداد مبتني بر نهج البلاغه دکتر شيري 24 شهريور 1397 8/30
عهديه هاشمي بررسي روابط بين کيفيت ادراک شده خدمات، ارزش ادارک شده، رضايت و تصوير دانشگاه از ديد دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه ايلام دکتر پور اشرف 25 شهريور 1397 9
ليلا مهمان نواز بررسي تأثير ذهنيت، جهاني، هوش فرهنگي و سرمايه اجتماعي بر عملکرد صادراتي شرکت هاي کوچک و متوسط استان ايلام با نقش تعديلگر قابليت هاي سازماني دکتر طولابي 25شهريور1397 10
اختر گنجي بررسي روابط بين مسئوليت اجتماعي، سبک زندگي و مصرف اخلاقي اساتيد دانشگاه ايلام دکتر طولابي 25 شهريور1397 14
فريبا فاضلي شناسايي چالش ها، فعاليت هاي استراتژيک کارآفريني اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي دکتر طولابي 25 شهريور1397 15
سيده زهرا رحمتي بررسي تأثير اتحاد استراتژيک در هم افزايي شرکت هاي بزرگ صنعتي شهر تهران با نقش ميانجي مزيت رقابتي دکتر شيري 26 شهريور1397 10/30
عذرا جابري منش فهم فرآيند شکل گيري صميميت سازماني با استفاده از روش ترکيبي (مورد مطالعه: کارکنان سازمان هاي دولتي شهر ايلام) دکتر شيري 26 شهريور1397 11/30
محسن مداح جلالي بررسي تأثير (معروفيت شرکتهاي بيمه) بر تأثير به انتخاب توسط مشتريان (مورد مطالعه شرکت هاي خصوصي و دولتي بيمه در استان ايلام) دکتر ايدي 27 شهريور1367 8
زهرا برجي درک و تجربه کارکنان تازه کار از فرايند آشناسازي بدو استخدام (مطالعه موردي: کارکنان تازه کار 96 ـ 94) دکتر ياسيني 27شهريور1397 10
مريم صفري ارائه الگوي توسعه و ظرفيت سازي سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: سازمان هاي دولتي ايلام) دکتر ويسه 27 شهريور1397 11/30
زينب اميرمحمودي

طراحي الگوي خط مشي گذاري سازماني براساس آموزه هاي ديني و تاريخ

دکتر شيري 27 شهريوز1397  
زهرا جمالي بررسي مدل مسيري رفتار شهروندي برند در صنعت بانکداري (مورد مطالعه: شعب بانک ملي شهر اصفهان) دکتر پوراشرف 27 شهريور 1397 1
مريم بهرامي بررسي تأثير انگيزه هاي خريد مصرف کننده بر محصولات ارگانيک با توجه به نقش تعديلگر توزع آميخته بازاريابي در فروشگاههاي شهر ايلام دکتر پوراشرف 31 شهريور1397 8 صبح
مرجان آروانه تاثير اقدامات بانکداري سبز بر عملکرد زيست محيطي بانک (مورد مطالعه شعب بانکهاي دولتي شهرستان خرم آباد) دکتر محمدي 31 شهريور 1397 9
مرضيه غفاريان شناسايي و اولويت بندي راهکارهاي توسعه گردشگري سلامت (مورد مطالعه هاي آبگرم دهلران) دکتر محمدي 31شهريور 1397 10
حديث پيرداده بيرانوند تدوين شاخص ها و مؤلفه هاي مهندسي فرهنگي در دانشگاه و مؤسسات عالي با توجه به افق 1420 دکتر ياسيني 31 شهريور1397 11/30
فاطمه مرشدي طراحي استراتژي اقيانوس آبي در نظام آموزش عالي ايران دکتر محمدي 31شهريور1397 12
اکرم مهدي نسب روابط بين توانمندسازي روانشناختي، چابکي نيروي کار و کيفيت خدمات ادراک شده(مورد مطالعه بيمارستان امام خميني(ره) شهرستان پلدختر) دکتر ايدي 31شهريور1397 12/30
خديجه رسول زاده مطالعه تأثير توانمندي فنآوري اطلاعات بر عملکرد مديريت شهري با تدکيد برنقش ميانجي مديريت دانش (مورد مطالعه کارکنان شهرداري شهر ايلام) دکتر ويسه 31شهريور1397 18
مصطفي احمدي بررسي عوامل مؤثر بر مديريت بازارگرايي کارآفرينانه در کسب و کارهاي کوچک و متوسط با رويکرد اقتصاد مقاومتي دکتر ايدي 31 شهريور 1397 19
سارا نوروزي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر قصد خريد مشتريان خودروهاي خارجي در منطقه آزاد اروند دکتر محمدي 1مهرماه 96 11
رويا سعادت بررسي تأثير وب و شبکه هاي اجتماعي مجازي بر برند سازي مقصدهاي گردشگري(مورد مطالعه: گردشگران خارجي استان خوزستان) دکتر محمدي 1مهرماه 96 12
سيمين نصرالهي بررسي اثربخشي تبليغات رسانه اي و کلامي در شکل گيري ادراکات گردشگران و تمايل به سفر به يک مقصد گردشگري مذهبي دکتر پوراشرف 5مهرماه96 11
طاهره نقدعلي پور بررسي ميزان رقابت پذيري صنايع موجود در بازار سرمايه با توجه به مدل رقابت پذيري پرتر دکتر ايدي 1 آذرماه 96 11/30
محمد علي حسني جبدرقي بررسي تأثير خودشيفتگي رهبر و هويت اخلاقي بر توانمندسازي روانشناختي مديران و کارکنان دانشگاه ايلام دکتر ويسه 3 دي 96 11/30
مرضيه دالوند ارائه الگوي منابع انساني تحول گرا دکتر تابان 24 دي 96 11/30
نازنين زهرا حاتمي بررسي پيشايندها و پسايندهاي ارتقاي جهشي در سازمان هاي دولتي(ارائه يک الگو) دکتر شيري 16 دي96 12
مصيب ياري بررسي تاثير استقلال شغلي و سياست هاي سازمان بر عملکرد مديران با نقش ميانجي کنترل استراتژيک مورد مطالعه: شرکت پالايش گاز ايلام دکتر تابان 1بهمن96 11/30
قباد شيرزادي بررسي تأثير ابعاد مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست بر کارآفريني حوزه مديريت پتروشيمي ايلام دکتر ايدي 2بهمن96 11
فاطمه اميد بخش پديده فهم لوث مسئوليت در روابط بين فردي و سازماني دکتر ياسيني 4بهمن96 11
فيهمه احمدي شناسايي قراردادهاي روان شناختي در بين تعامل بين مشتريان و بانکهاي دولتي شهر ايلام بر مبناي بازاريابي رابطه مند دکتر شيري 7بهمن96 13
معصومه همتي مهاجر ارائه مدلي يکپارچه جهت ارزيابي و مقايسه مدلهاي موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي دکتر ياسيني 7بهمن96 11/30
زهرا شاهي نژاد ارائه الگوي عملکرد نوآورانه در فضاي دانشگاهي دکتر طولابي 7بهمن96 11/30
مريم افشاري فهم فرآيند شکل گيري جهش شناختي در اعتماد به بين فردي (مطالعه موردي: شرکت هاي بيمه شهر اصفهان) دکتر شيري 8/بهمن96 14
رشته اقتصاد
مستانه جعفربيگي کارايي بخش عمومي: مطالعه موردي کشورهاي سند چشم انداز 1404 دکتر درويشي 14/بهمن 96 11/30
معصومه سهيلي منابع طبيعي و رشد اقتصادي (مرور سيستماتيک و متاآناليز) دکتر سايه ميري 14بهمن96 10
ناهيد رحيمي نيا بررسي همگرايي نابرابري بين استانهاي ايران با تأکيد بر اثرات فضايي دکتر درويشي 14بهمن 96  
رشته تاريخ
سارا مصطفوي راد نقش خاندان نوبختي در گسترش تمدن اسلامي دکتر اکبري 25 شهريور 97 8/5 صبح
فاطمه بيننده سير تکوين و تکامل تاريخ مگاري هند عصر گورکانيان از آغاز تا پايان حکومت اکبرشاه (932 ـ 1014) دکتر ياري 26 شهريور1397 11
 
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها