En Ar

پژوهشگران برتر

پژوهشگران برتر سال 1396

گروه زبان و ادبیات انگلیسی ـ دکتر رضا خانی

گروه علوم اجتماعی و تاریخ ـ دکتر یارمحمد قاسمی

گروه زبان و ادبیات عرب ـ دکتر پیمان صالحی

گروه زبان و ادبیات فارسی ـ دکتر رحمان ذبیحی

گروه علوم ورزشی ـ دکتر نبی شمسائی

گروه علوم اقتصادی ـ دکتر حشمت اله عسگری

گروه حسابداری ـ دکتر مسعود عزیزخانی

گروه مدیریت ـ دکتر علی یاسینی فرید

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها