En Ar

مدیرگروه علوم ورزشی

       دکتر رستم علي زاده

  • مرتبه علمي: استاديار
  • مدرک تحصيلي:دکتری تخصصی
  • رشته تحصيلي: فيزيولوژي ورزش از دانشگاه شهيد بهشتي
  • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه:علم تمرین، فیزیولوژی کودکان، قلب و عروق، نفس، متابولیسم
  • ساعات حضور در دفتر گروه:16- 14 و12- 8

فایل C.V


 
تلفن محل کار: 08459241609
دورنویس محل کار: 08459241600
Email: r.alizadeh@ilam.ac.ir
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها