En Ar

مدیرگروه علوم ورزشی

     دکتر مژگان صالحی پور

  • مرتبه علمی: استادیار
  • مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
  • رشته تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش تخصصی تحصیلی: تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: رفتار حرکتی روان شناسی ورزشی
  • ساعات حضور در دفتر گروه:16- 14 و12- 8

 
تلفن محل کار: 08459241609
دورنویس محل کار: 08459241600
Email: mojgan.salehipour@yahoo.com
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها