En Ar

اعضا هیات علمی زبان و ادبیات فارسی

دکتر حسن سلطانی(مدیر گروه)
 •     استادیار(زبان و ادبیات فارسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
 •      پست الکترونیک: 
 •      ادامه اطلاعات....
 •  

دکتر رحمان ذبیحی   
 •      استادیار(زبان و ادبیات فارسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
 •      پست الکترونیک: 
 •      ادامه اطلاعات...

دکتر علیرضا شوهانی (مدیرگروه)
 •      استادیار(زبان و ادبیات فارسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه:  
 •      پست الکترونیک: 
 •      ادامه اطلاعات....

دکتر علی گراوند
 •      استادیار(زبان و ادبیات فارسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
 •      پست الکترونیک:
 •      ادامه اطلاعات....

 


       دکتر محمدتقی جهانی
 •      استادیار(زبان و ادبیات فارسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
 •      پست الکترونیک:
 •      ادامه اطلاعات....

       دکتر علیرضا  اسدی
 •      استادیار(زبان و ادبیات فارسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
 •      پست الکترونیک:
 •      ادامه اطلاعات....

      دکتر جهانشا محمدزاده
 •      استادیار(روانشناسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
 •      پست الکترونیک:
 •           ادامه اطلاعات....
 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها