En Ar

معرفی گروه علوم ورزشی

گروه علوم ورزشی دانشگاه ایلام در سال 1396 به طور رسمی تشکیل شد. تا قبل از آن امور مربوط به گروه توسط مدیریت تربیت بدنی دانشگاه انجام می شد. نخستین دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی در سال 1392 وارد دانشگاه شدند. نام رشته در سال 1394 به علوم ورزشی تغییر یافت. در سال 1395 با پیگیریهای زیاد و حمایت ریاست محترم دانشگاه گروه موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی شد و نخستین دانشجویان در همین سال وارد دانشگاه شدند.  تعداد 6 عضو هیات علمی با مرتبه استادیار و بیش از 10 استاد مدعو در دروس تخصصی با گروه علوم ورزشی همکاری دارند.  همچنین این گروه ارائه دروس عمومی تربیت بدنی و ورزش تمام دانشکده ها را به عهده دارد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها