En Ar

اعضا هیات علمی مدیریت

دکتر یاسان اله  پوراشرف (مدیرگروه)
 • دانشیار (مدیریت بازرگانی)
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: بازاریابی
 • پست الکترونیک:
 • ادامه اطلاعات....

دکتر زینب طولابی
 • ;استادیار(مدیریت آموزشی)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: روش شناسی،رفتار در سازمان
 • پست الکترونيک: tolabi70@yahoo.com
 •  ادامه اطلاعات...

 


دکتر محمد تابان
 • استادیار(مدیریت منابع انسانی )
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: روش تحقیق،استراتژیک،منابع انسانی،رفتار
 • پست الکترونیک: taab1351@ut.ac.ir
 •  ادامه اطلاعات....

 


دکتر صیدمهدی  ویسه
 • استادیار(مدیریت منابع انسانی)
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: رفتار سازمانی،کارآفرینی،مدیریت اسلامی
 • پست الکترونیک: amir7912000@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

 


دکتر علی یاسینی
 • استادیار(مدیریت آموزشی)
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: مدیریت بر آموزش سازمانهای دولتی
 • پست الکترونیک:a_yas1363@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

 


دکتر اردشیر شیری
 • استادیار(مدیریت منابع انسانی)
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: منابع انسانی،رفتار سازمانی
 • پست الکترونیک: shiri_ardeshir@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

دکتر اسفندیار  محمدی
 • استادیار(مدیریت سیاستگذاری)
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: استراتژیک،مالی،بودجه
 • پست الکترونیک:esfand1970@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

 


دکتر مهرداد نعمتی
 • استادیار(مدیریت مالی)
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه: بورس،بانک و سرمایه گذاری
 • پست الکترونیک:mehrdad_neamati@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

 


دکتر محمد  ایدی
 • استادیار(مدیریت)
 • زمینه های پژوهشی مورد علاقه:
 • پست الکترونیک:
 • ; ادامه اطلاعات....
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها