En Ar

معرفی گروه مدیریت

مدیریت بازرگانی در مهر 1376 با پذیرش دانشجوی دوره­های آزاد آغاز شد. مدیریت بازرگانی با اقتصاد و حسابداری یک گروه مشترک داشتند که در سال 1380 تفکیک شد. در مهرماه 1386 دانشجوی روزانه مدیریت بازرگانی پذیرش گردید. در حال حاضر گروه مدیریت دارای 9 نفر عضو هیأت علمی بوده که 4 نفر دانشیار و 5 نفر استادیار می­باشد.

رشته های موجود در گروه آموزشی مدیریت

 • کارشناسی (مدیریت بازرگانی)
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت ، سازمان های دولتی گرایش (برنامه ریزی و نظارت)
 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش استراتژیک
 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش داخلی
 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بین الملل
 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بازاریابی
 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش رفتار سازمانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش توسعه منابع انسانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش خط و مشی گذاری
 • کارشناسی ارشد مدیریت گرایش بودجه مالیه عمومی
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها