En Ar

اعضا هیات علمی زبان انگلیسی

 •        دکتر طاهره افشار
 •        استادیار(زبان شناسی همگانی)
 •       زمینه های پژوهشی مورد علاقه: نحو-ساخت واژه-آموزش زبان- تجزیه و تحلیل کلام
 •         پست الکترونیک: t85.afshar@yahoo.com
 •        ادامه اطلاعات....
 •  

 •        دکتر محمد  علی اکبری
 •  استادتمام(آموزش زبان انگلیسی)
  •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: جامعه شناسی زبان - روش تدریس- زبان شناسی کاربردی
  •      پست الکترونیک: maliakbari@hotmail.com
  •      ادامه اطلاعات...
  •  

 •         دکتر محمود سمایی 
 •      استادیار(آموزش زبان انگلیسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: تحلیل گفتمان و آزمون سازی
 •      پست الکترونیک: m.samaie@ilam.ac.ir
 •      ادامه اطلاعات...
 •  
 •  

 
 •         دکتر رضا   خانی  
 •      دانشیار(زبان انگلیسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
 •      پست الکترونیک: 
 •      ادامه اطلاعات...
 •  

 •        دکتر مریم تفرجی
 •     استادیار(زبان شناسی همگانی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: تجزیه و تحلیل کلام-عصب شناسی-نحو-آموزش زبان
 •      پست الکترونیک: yeganeh.maryam@gmail.com
 •      ادامه اطلاعات...
 •  

 •        نوشین  پاکزاد
 •    فوق لیسانس/  مربی(زبان و ادبیات انگلیسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: نقد ادبی-شعر انگلیس و امریکا
 •      پست الکترونیک:pakzadnovshinQgmail.com
 •      ادامه اطلاعات...
 •  

 •        ناصر معین
 •      فوق لیسانس/مربی (زبان وادبیات انگلیسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: ادبیات انگلیسی - رمان مدرن و پست مدرن
 •      پست الکترونیک: nassermoeen@gmail.com
 •      ادامه اطلاعات...
 •  

 •        روزیتا  تقی زاده
 •      فوق لیسانس/مربی (زبان انگلیسی)
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: 
 •      پست الکترونیک: 
 •      ادامه اطلاعات...

 

 

 •        لیلا شجاع(مدیر گروه)
 •      دکتری/استادیار (آموزش زبان انگلیسی )
 •      زمینه های پژوهشی مورد علاقه: تحلیل کلام و انگلیسی با اهداف ویژه
 •      پست الکترونیک: l.shoja84@gmail.com
 •      ادامه اطلاعات...
 •  
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها